product_bg
Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Ultrases şöhlelendiriji maşyn

 • Hot sale bedding products ultrasonic quilting machine

  Gyzgyn satuw düşek önümleri ultrases şöhlelendiriji maşyn

  ★ Gowy hilli elektron komponentleri, durnukly, uzak ömri

  Host Hoster eýesiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin birnäçe gorag enjamy bilen

  Il Oturylyş ini iň pes bahadan 3400mm aralygynda üýtgeýär we biz islendik nagşy isleýşiňiz ýaly düzüp bileris we islendik nagyş diňe nagyş rolikini çalşyp döredilip bilner.

  Traditional Özboluşly ýüplükleri örtmek usuly bilen iňňeleriň we adaty tikin sapaklarynyň kynçylyklaryndan gaça duruň.

  Techokary tehnologiýaly işleýji şahyň hyzmat möhleti, adaty ululygy 153

  Very 20mm, gaty durnukly we dogry işleseňiz uzak wagtlap ulanyp bilersiňiz.

  Powerful Güýçli ses tolkuny bilen getirilen ultrases ses geçirijisini ulanmak bilen, kwil effekti ýokary hilli.

  Operating Işlemek aňsat, quokarky kuwwat, ýokary önümçilik netijeliligi bilen.

 • Industrial ultrasonic quilting machine for sale

  Satuwda senagat ultrases sesli maşyn

  High heatokary hilli metaldan ýasalan metariel ulanyp, kebşirlemek, ýörite ýylylyk bejergisinden soň, gaty köýnekli, uzak ömri, ýyladyş täsiri durnukly.

  Traditional Özboluşly ýüplükleri örtmek usuly bilen iňňeleriň we adaty tikin sapaklarynyň kynçylyklaryndan gaça duruň.

  Techokary tehnologiýaly işleýji şahyň hyzmat möhleti, adaty ululygy 153

  Very 20mm, gaty durnukly we dogry işleseňiz uzak wagtlap ulanyp bilersiňiz.

  Powerful Güýçli ses tolkuny bilen getirilen ultrases ses geçirijisini ulanmak bilen, kwil effekti ýokary hilli.

  Operating Işlemek aňsat, quokarky kuwwat, ýokary önümçilik netijeliligi bilen.

  ★ quygylyk halkara standarty ýaly.

 • China Wholesale Ultrasonic Quilting machine for Comforters

  Köşeşdirijiler üçin Hytaý lomaý ultrases sesli enjam

  Düşekler, düşek goragçylary, düşek örtükleri, düşekler, rahatlaýjylar, düşekler üçin düşekli pollar ýa-da gulakhalkalar üçin amatly.düşek örtükleri we awtoulag pudagy we ş.m. üçin quakkarddan tikilen trikota fabric mata

 • Ultrasonic quilting machine with edge cutter

  Gyrasy kesiji ultrases sesli maşyn

  Ultrases tikin düşek enjamy, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases ses tehnologiýasyny ulanýar.Dürli himiki süýümli matalary, dokalan däl matalary, ýelim pagta we emeli deri birleşdirip we örtüp biler.Enjam işlemek aňsat we patterler düşnükli we owadan çykýar.Mata aňsat deformasiýa bolmaz.Baglanyşyk berk we iňňeleri ulanman önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.

  Müşderiniň isleglerine görä, dürli effektli dürli nagyşlaryň basylmagyna mümkinçilik berýän nagyş rolikini erkin çalşyp bolýar.Bedorgan düşekleri, düşek ýorganlary, ýassyk ýassyklary, düşek örtükleri, düşek, düşek, divanlar, awtoulag düşekleri, egin-eşikler we sumkalar we ş.m. öndürmek üçin amatly enjamdyr.

 • Ultrasonic quilting machine with ultrasonic edge cutter

  Ultrases gyrasy kesiji bilen ultrases şöhlelendiriji maşyn

  Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.Dürli himiki süýümli matalary, dokalan däl matalary, ýelim pagta, süýüm, poliester mata we emeli deri birleşdirip we nagyşlap biler.Enjam işlemek aňsat we nagyşlar aýdyň we owadan çykýar.Baglamak berk we iňňeleri ulanmazdan, mata aňsat deformasiýa bolmaz. Önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.

  Müşderiniň isleglerine görä, nagyş rolikini hem düzüp bolýar.Krowat örtükleri, ýorgan düşekleri, ýassyk ýassyklary, düşek örtükleri, düşek, divanlar, awtoulag düşekleri, sumkalar, düşek we egin-eşik we ş.m. öndürmek üçin amatly enjamdyr.

 • Automatic Ultrasonic Quilting Machine For Sale

  Satuw üçin awtomatiki ultrases şöhlelendiriji maşyn

  Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.

  Awtoulag oturgyçlary, goş goş sumkalary, aýakgap aýakgaplary, geýim palto, çagalar penjek, ýassyk, düşek, düşek, düşek örtügi, ýassyk ýassygy, stol düşekleri, stol mata, perde, duş perdesi, sowuk ellikler, çaga düşegi, çyglylyk peşew ýassygy, öý bezeg esbaplary, şkaf, ammar, çadyrlar, şkaf, kir ýuwýan maşyn örtükleri, mumiýa sumkasy, ýorgan, kosmetiki haltalar, kostýum örtügi, düşek şkafy, sauna esbaplary, aýakgaplar, PVX howuzuň düýbi we ş.m. Bellik: tebigy material pagta mata ýaly, hakyky ýüpek we hakyky deri laýyk däl.

 • Ultrasonic Quilting Machine With For pillowcase And quilt cover

  Owassyk ýassygy we düşek örtügi bilen ultrases sesli maşyn

  Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.Dürli himiki süýümli matalary, dokalan däl matalary, ýelim pagta, süýüm, poliester mata we emeli deri birleşdirip we nagyşlap biler.Enjam işlemek aňsat we nagyşlar aýdyň we owadan çykýar.Baglamak berk we iňňeleri ulanmazdan, mata aňsat deformasiýa bolmaz. Önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.

  Müşderiniň isleglerine görä, nagyş rolikini hem düzüp bolýar.Krowat örtükleri, ýorgan düşekleri, ýassyk ýassyklary, düşek örtükleri, düşek, divanlar, awtoulag düşekleri, sumkalar, düşek we egin-eşik we ş.m. öndürmek üçin amatly enjamdyr.

 • Hot Sale Ultrasonic Quilting Machine For Bedding Cover

  Bedorgan düşegi üçin gyzgyn satuw ultrases sesli maşyn

  Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.Dürli himiki süýümli matalary, dokalan däl matalary, ýelim pagta, süýüm, poliester mata we emeli deri birleşdirip we nagyşlap biler.Enjam işlemek aňsat we nagyşlar aýdyň we owadan çykýar.Baglamak berk we iňňeleri ulanmazdan, mata aňsat deformasiýa bolmaz. Önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.

  Müşderiniň isleglerine görä, nagyş rolikini hem düzüp bolýar.Krowat örtükleri, ýorgan düşekleri, ýassyk ýassyklary, düşek örtükleri, düşek, divanlar, awtoulag düşekleri, sumkalar, düşek we egin-eşik we ş.m. öndürmek üçin amatly enjamdyr.