Ultrases gyrasy kesiji bilen ultrases şöhlelendiriji maşyn

Gysga düşündiriş:

Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.Dürli himiki süýümli matalary, dokalan däl matalary, ýelim pagta, süýüm, poliester mata we emeli deri birleşdirip we nagyşlap biler.Enjam işlemek aňsat we nagyşlar aýdyň we owadan çykýar.Baglamak berk we iňňeleri ulanmazdan, mata aňsat deformasiýa bolmaz. Önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.

Müşderiniň isleglerine görä, nagyş rolikini hem düzüp bolýar.Krowat örtükleri, ýorgan düşekleri, ýassyk ýassyklary, düşek örtükleri, düşek, divanlar, awtoulag düşekleri, sumkalar, düşek we egin-eşik we ş.m. öndürmek üçin amatly enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.Dürli himiki süýümli matalary, dokalan däl matalary, ýelim pagta, süýüm, poliester mata we emeli deri birleşdirip we nagyşlap biler.
Enjam işlemek aňsat we nagyşlar aýdyň we owadan çykýar.Baglamak berk we iňňeleri ulanmazdan, mata aňsat deformasiýa bolmaz. Önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.
Müşderiniň isleglerine görä, nagyş rolikini hem düzüp bolýar.Krowat örtükleri, ýorgan düşekleri, ýassyk ýassyklary, düşek örtükleri, düşek, divanlar, awtoulag düşekleri, sumkalar, düşek we egin-eşik we ş.m. öndürmek üçin amatly enjamdyr.

CANSHU

Aýratynlyklary

Il Oturylyş ini iň pes bahadan 3400mm aralygynda üýtgeýär we biz islendik nagşy isleýşiňiz ýaly düzüp bileris we islendik nagyş diňe nagyş rolikini çalşyp döredilip bilner.
Traditional Özboluşly ýüplükleri örtmek usuly bilen iňňeleriň we adaty tikin sapaklarynyň kynçylyklaryndan gaça duruň.
High techokary tehnologiýaly işleýji şahyň hyzmat möhleti, adaty ululygy 153 * 20mm, gaty durnukly we dogry işleseňiz uzak wagtlap ulanyp bilersiňiz.
* Çyzygy çalyşmakdan biynjalyk bolýan el işleri bolmazdan;Önüm owadan;
Customer Müşderiniň talaplaryna laýyklykda nagşy tötänleýin çalşyp biler.
High highokary netijelilik bilen ýokary tikiş kuwwatyna eýe.

Esasy Tehniki PARAMETERLER

Ultrases generatorlarynyň mukdary 17sets
Generator güýji 20K
Işleýiş ýygylygy 50HZ
Iş netijeliligi 100-600m / sag
Gaz çeşmesi 0.6MPA
Nusga rolik Netijeli ini 2500mm
Iň ýokary material giňligi 2500mm
Nusga rolikiniň ululygy 175mm * 2600mm
Naprýa .eniýe 380V, 50HZ
Aýlanýan motor + inwertor 1.5 KW
Esasy motor + ýygylyk öwrüjisi 2.2 KW
Açylýan enjam 3 toplum
Şah ululygy 153 * 20mm
Haç şahy bilen

wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň