Owassyk ýassygy we düşek örtügi bilen ultrases sesli maşyn

Gysga düşündiriş:

Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.Dürli himiki süýümli matalary, dokalan däl matalary, ýelim pagta, süýüm, poliester mata we emeli deri birleşdirip we nagyşlap biler.Enjam işlemek aňsat we nagyşlar aýdyň we owadan çykýar.Baglamak berk we iňňeleri ulanmazdan, mata aňsat deformasiýa bolmaz. Önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.

Müşderiniň isleglerine görä, nagyş rolikini hem düzüp bolýar.Krowat örtükleri, ýorgan düşekleri, ýassyk ýassyklary, düşek örtükleri, düşek, divanlar, awtoulag düşekleri, sumkalar, düşek we egin-eşik we ş.m. öndürmek üçin amatly enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

ULTRASONIK GURUŞ Maşynymyz üçin düşündiriş:
Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.Dürli himiki süýümli matalary, dokalan däl matalary, ýelim pagta, süýüm, poliester mata we emeli deri birleşdirip we nagyşlap biler.
Enjam işlemek aňsat we nagyşlar aýdyň we owadan çykýar.Baglamak berk we iňňeleri ulanmazdan, mata aňsat deformasiýa bolmaz. Önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.
Müşderiniň isleglerine görä, nagyş rolikini hem düzüp bolýar.Krowat örtükleri, ýorgan düşekleri, ýassyk ýassyklary, düşek örtükleri, düşek, divanlar, awtoulag düşekleri, sumkalar, düşek we egin-eşik we ş.m. öndürmek üçin amatly enjamdyr.

Aýratynlyklar

No Iňňeleriň netijesinde, materialdaky döwülen iňňe bilen tikin işinden gaça durmak, howpsuzlyk töwekgelçiligini, täze nesil howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak önümlerini ýok etmek;
Traditional Adaty çyzykly birikme birikmeleri ýok, berk ýelmeşýän, nagyşly, üstü üç ölçegli kömek effekti, önüm has ýokary derejeli owadan;
In Çukursyz önümleri gaýtadan işlenenden soň, has köp suw geçirmeýän we ýyly täsir etmez;
Flower Aňsatlyk üçin galypdan ýasalan gül rulonynyň ulanylmagy, hemişe üýtgeýän we çylşyrymly üznüksiz we simmetrik nagyşlardan tikilip bilner, ýöne müşderiniň pikiriçe, gül şekilli dürli nagyşlary ösdürmeli;
★ Bu nagyş, müşderiniň material aýratynlyklaryna görä düzülip bilner.

GÖRNÜŞ SURATY

CANSHU

Esasy Tehniki PARAMETERLER

Ultrases generatorlarynyň mukdary 20sets
Generator güýji 20K
Işleýiş ýygylygy 50HZ
Iş netijeliligi 100-600m / sag
Gaz çeşmesi 0.6MPA
Nusga rolik Netijeli ini 2800mm
Nusga rolikiniň ululygy 175mm * 2900mm
Naprýa .eniýe 380V, 50HZ
Aýlanýan motor + inwertor 1.5 KW
Esasy motor + ýygylyk öwrüjisi 2.2 KW
Açylýan enjam 3 toplum
Şah ululygy 153 * 20mm
Gorizontal kesiş enjamy Elektrik kesiş
Gyrasy kesýän enjam Elektrik gyrasy kesmek

wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň