product_bg
Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Önümler

 • 50Ton Four column beam press

  50Ton Dört sütün şöhle basyň

  Önüm önümleriKesmek pyçagy we kesiş beýikligi bilen birleşdirilen insult sazlaýyş gurluşy, insult sazlamasyny aňsatlaşdyrýar. Kesiş çuňlugy gowy sazlanyp bilner.2.Precise Cutting Iki silindrli we dört sütünli awto-balans birleşdiriji çybyk gurluşy, kesilende deňagramlylygy we takyklygy wada berip biler.
 • 150T Fully automatic hydraulic beam press machine

  150T Doly awtomatiki gidrawlik şöhle basýan maşyn

  1. Iň ýokary kesiş güýji 1500KN

  2. Insulty sazlamak aralygy 0-145mm

  3. Basylýan plastinka bilen iş stolunyň arasyndaky aralyk 20-165mm

  4. Iş meýdany 2300 mm (ini) × 1400mm (çuň)

  5. Umumy ölçeg (l * w * h) 5800 × üç müň dört ýüz × 1600mm

  6. Önümçiligiň tizligi 3-5 gezek / minut, takmynan 4 metr / minut

  7. Konweýer kemeriniň ini 2300mm

  8. Awtomatiki gurallary gysýan pnewmatik enjam

  9. Maşynyň agramy 14500kg

  10. Elektrik üpjünçiligi 380v / 50hz

  11. uelangyç bakynyň göwrümi 450L

 • 100T Automatic hydraulic plastic blister packaging die cutting press

  100T Awtomatiki gidrawlik plastmassa gaplaýyş gaplaýjy örtük

  1. Bu enjam gaplama pudagynda çişirilen materiallary doly awtomatiki düşürmek üçin amatlydyr.
  2. Bu enjam, her kesiş ýerinde birmeňzeş kesiş çuňlugyny üpjün etmek üçin goşa ýag silindrlerini we takyk dört sütünli goşa krank birleşdiriji çybyk balans gurluşyny kabul edýär.
  3. Kesýän pyçak we kesiş çuňlugy bilen utgaşdyrylan özboluşly sazlama gurluşy, urmagy sazlamagy ýönekeý we takyk edýär.
  4. Bu enjam PLC-ni kabul edýär, duýgur ekrana gözegçilik edýär, iş basyşyny we dürli parametr sazlamalaryny, näsazlyk nokadyny kesgitlemek we ş.m. sazlap bilýär, amal ýönekeý we çalt.
  5. slhli süýşýän bölekler, enjamyň hyzmat möhletini we takyklygyny üpjün etmek üçin merkezi nebit üpjünçiligi awtomatiki ýaglaýyş ulgamyny kabul edýär.
  6. nebit silindri, gaplaýyş materiallary üçin amatly konkaw-konweks galyp bolan ýokary zarbaly ýag silindrini kabul edýär.Çalt iş tizliginiň, durnukly basyşyň we ýagyň pes temperaturasynyň artykmaçlyklary bar.
  7. Zyňyndy ulgamy çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen sero motor bilen dolandyrylýar.
  8. performanceokary öndürijilikli sorujy käse ulgamy bilen, sorujy käsäniň ýagdaýy aýratynlykda sazlanyp bilner.

 • Hot sale bedding products ultrasonic quilting machine

  Gyzgyn satuw düşek önümleri ultrases şöhlelendiriji maşyn

  ★ Gowy hilli elektron komponentleri, durnukly, uzak ömri

  Host Hoster eýesiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin birnäçe gorag enjamy bilen

  Il Oturylyş ini iň pes bahadan 3400mm aralygynda üýtgeýär we biz islendik nagşy isleýşiňiz ýaly düzüp bileris we islendik nagyş diňe nagyş rolikini çalşyp döredilip bilner.

  Traditional Özboluşly ýüplükleri örtmek usuly bilen iňňeleriň we adaty tikin sapaklarynyň kynçylyklaryndan gaça duruň.

  Techokary tehnologiýaly işleýji şahyň hyzmat möhleti, adaty ululygy 153

  Very 20mm, gaty durnukly we dogry işleseňiz uzak wagtlap ulanyp bilersiňiz.

  Powerful Güýçli ses tolkuny bilen getirilen ultrases ses geçirijisini ulanmak bilen, kwil effekti ýokary hilli.

  Operating Işlemek aňsat, quokarky kuwwat, ýokary önümçilik netijeliligi bilen.

 • Industrial ultrasonic quilting machine for sale

  Satuwda senagat ultrases sesli maşyn

  High heatokary hilli metaldan ýasalan metariel ulanyp, kebşirlemek, ýörite ýylylyk bejergisinden soň, gaty köýnekli, uzak ömri, ýyladyş täsiri durnukly.

  Traditional Özboluşly ýüplükleri örtmek usuly bilen iňňeleriň we adaty tikin sapaklarynyň kynçylyklaryndan gaça duruň.

  Techokary tehnologiýaly işleýji şahyň hyzmat möhleti, adaty ululygy 153

  Very 20mm, gaty durnukly we dogry işleseňiz uzak wagtlap ulanyp bilersiňiz.

  Powerful Güýçli ses tolkuny bilen getirilen ultrases ses geçirijisini ulanmak bilen, kwil effekti ýokary hilli.

  Operating Işlemek aňsat, quokarky kuwwat, ýokary önümçilik netijeliligi bilen.

  ★ quygylyk halkara standarty ýaly.

 • China Wholesale Ultrasonic Quilting machine for Comforters

  Köşeşdirijiler üçin Hytaý lomaý ultrases sesli enjam

  Düşekler, düşek goragçylary, düşek örtükleri, düşekler, rahatlaýjylar, düşekler üçin düşekli pollar ýa-da gulakhalkalar üçin amatly.düşek örtükleri we awtoulag pudagy we ş.m. üçin quakkarddan tikilen trikota fabric mata

 • Ultrasonic quilting machine with edge cutter

  Gyrasy kesiji ultrases sesli maşyn

  Ultrases tikin düşek enjamy, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases ses tehnologiýasyny ulanýar.Dürli himiki süýümli matalary, dokalan däl matalary, ýelim pagta we emeli deri birleşdirip we örtüp biler.Enjam işlemek aňsat we patterler düşnükli we owadan çykýar.Mata aňsat deformasiýa bolmaz.Baglanyşyk berk we iňňeleri ulanman önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.

  Müşderiniň isleglerine görä, dürli effektli dürli nagyşlaryň basylmagyna mümkinçilik berýän nagyş rolikini erkin çalşyp bolýar.Bedorgan düşekleri, düşek ýorganlary, ýassyk ýassyklary, düşek örtükleri, düşek, düşek, divanlar, awtoulag düşekleri, egin-eşikler we sumkalar we ş.m. öndürmek üçin amatly enjamdyr.

 • Ultrasonic quilting machine with ultrasonic edge cutter

  Ultrases gyrasy kesiji bilen ultrases şöhlelendiriji maşyn

  Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.Dürli himiki süýümli matalary, dokalan däl matalary, ýelim pagta, süýüm, poliester mata we emeli deri birleşdirip we nagyşlap biler.Enjam işlemek aňsat we nagyşlar aýdyň we owadan çykýar.Baglamak berk we iňňeleri ulanmazdan, mata aňsat deformasiýa bolmaz. Önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.

  Müşderiniň isleglerine görä, nagyş rolikini hem düzüp bolýar.Krowat örtükleri, ýorgan düşekleri, ýassyk ýassyklary, düşek örtükleri, düşek, divanlar, awtoulag düşekleri, sumkalar, düşek we egin-eşik we ş.m. öndürmek üçin amatly enjamdyr.

 • Automatic Ultrasonic Quilting Machine For Sale

  Satuw üçin awtomatiki ultrases şöhlelendiriji maşyn

  Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.

  Awtoulag oturgyçlary, goş goş sumkalary, aýakgap aýakgaplary, geýim palto, çagalar penjek, ýassyk, düşek, düşek, düşek örtügi, ýassyk ýassygy, stol düşekleri, stol mata, perde, duş perdesi, sowuk ellikler, çaga düşegi, çyglylyk peşew ýassygy, öý bezeg esbaplary, şkaf, ammar, çadyrlar, şkaf, kir ýuwýan maşyn örtükleri, mumiýa sumkasy, ýorgan, kosmetiki haltalar, kostýum örtügi, düşek şkafy, sauna esbaplary, aýakgaplar, PVX howuzuň düýbi we ş.m. Bellik: tebigy material pagta mata ýaly, hakyky ýüpek we hakyky deri laýyk däl.

 • Dot paster coating machine

  Nokat paster örtük enjamy

  tok üpjünçiligi: 380V, 50Hz

  Gurlan kuwwaty: takmynan 120KW

  Rolikleriň üst ini: 4200mm

  Damja usuly: Tegelek tor

  Peçiň uzynlygy: 16m

  ýyladyş usuly: Elektrik ýyladyş

 • Sandpaper laminating machine

  Çäge laminasiýa enjamy

  Çäge kagyzy flanellet laminasiýa enjamy (çägeli laminasiýa enjamy ýa-da “Velcro sandpaper laminating maşyn” diýlip hem atlandyrylýar) çäge kagyzlaryny çuňňur gaýtadan işlemek pudagynda çäge diskleri öndürmek üçin ýörite döredildi.Enjamyň ýörelgesi, çäge kagyzynyň flanellet bilen laminirlenmegini üpjün etmek, suw esasly ýelim çäge kagyzyna ýaýradylandan soň, kesiji maşyn tarapyndan taýýar çäge diskleriniň dürli aýratynlyklaryna bölünip bilinjek göz ýaşardyjy çydamly birleşme materialyny emele getirýär.Bu enjam çäge kagyzy çuňňur gaýtadan işlemek we beýleki pudaklarda ulanylýar.

 • Self-adhesive laminating machine

  Öz-özüne ýelmeýän laminasiýa enjamy

  Model belgisi: JK-1300-ALM

  Rulonyň ini: 1300mm

  Laminasiýa tizligi: 0 ~ 10m / min

  Motor güýji: 10kw

  Naprýa .eniýe: 380V 3 faza 50hz

  Jemi güýji: 55kw

  ýyladyş güýji: 45kw

  Peçiň uzynlygy: 8m

  Ölçegleri (L × W × H): 14500 × 2000 × 1800mm

  Maşynyň agramy: 3500kg

123Indiki>>> Sahypa 1/3