Ultrases şöhlelendiriji maşyn

Ultrases sesli enjamymyz, öýde öndürilen ultrases enjamynyň ilkinji nesli we ähli himiki süýümli dokma önümleriniň laminirlenen gatlaklary üçin iň oňat enjam, ultrases prinsipinde hiç hili el işleriniň zerurlygy bolmazdan işleýär.Himiki süýümli mata, neýlon mata, trikota fabric mata, egirme mata, ýelim pagta, PE kagyzy, PE, PVC, ABS we ş.m. ýaly birleşdirilen material, termoplastiki film we plastmassa dilimleri üçin amatly.Boýag geýimleri, stol saçagy, oturgyç örtügi, düşek ýassygy, ýassyk ýassygy, düşek örtügi, perde, düşek, düşek we ş.m. üçin giňden ulanylýar.

Bu enjamda ýönekeý işlemek, aňsat tehniki hyzmat we ýokary önümçilik netijeliligi bar, laminirlenen eşikleriň ähli görnüşlerini diňe nagyş rolikiniň üýtgemegi bilen gaýtadan işläp bolýar.Şuňa meňzeş aýratynlyklary bolan beýleki düşek maşynlary bilen deňeşdirilende, ýokary önümçilik netijeliligi we berk baglanyşyk, tikin sapaklaryny çalyşýan iňňeler bilen işlemek, ultrases simsiz örtük ulanmak we önümiň hilini ýokarlandyrmak;Nagyşlar erkin üýtgedilip bilner

* Işleýän täsirli ini 1000-den 4200mm aralygynda saýlap bolýar, ýöriteleşdirilen giňligi goldaýar, önümi has özüne çekiji, üç ölçegli many bilen tendensiýa alyp barýar;

Producokary öndürijilik, güýçli kebşirleýiş güýji, durnukly hil, Ultrases ulgamlaryny import edýär, önümleri täzeleýär we tikişiň berkligini birmeňzeş edýär, şeýlelik bilen önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar;

Dürli rulolar we nagyşlar dürli materiallara we dürli önümleriň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.


Iş wagty: 20-2022-nji aprel