Biz hakda

company

KOMPANI PRA PROFILI

2008-nji ýylda döredilen “Yancheng Jeakar International Trade Co., Ltd.” Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň ancheançeng şäherinde ýerleşýär, JEAKAR Machinery Hytaýda ýokary hilli gidrawliki kesiji metbugat, laminasiýa enjamy, ultrases şöhlelendiriji maşyn we beýleki degişli maşynlarda öňdebaryjy kompaniýa.

Esasy iş

Biziň kompaniýamyz esasan aşakdaky maşynlar bilen eksport bilen meşgullanýar

Laminasiýa enjamy

Suw esasly ýelim laminasiýa enjamy, PU ýelim laminasiýa enjamy, PUR gyzgyn ereýän ýelim laminasiýa enjamy, Eva gyzgyn eritme ýelimleýji maşyn, öz-özüne ýelmeýän laminasiýa enjamy, çäge kagyzy laminasiýa maşyn, nokat paster örtük maşyn we ş.m.

Gidrawlik ölü kesýän metbugat enjamy.

Çeňňek gol basýan press, dört sütün kesiji press, syýahat kellesini kesýän maşyn, konweýer kemer kesýän press, awtomatiki syýahat kellesini süýşüriji press we ş.m. eşik, aýakgap ýasamak, deri, gubka, goşlar we goşlar, awtoulag bezegi, şlýapalar, agaçlar, plastmassa gaplamak, gaplamak, oýunjaklar, kanselýariýa, plyuretan bilen işlemek we kondisioner sowadyjy we ş.m.

Ultrases şöhlelendiriji maşyn

Düşekler, düşek goragçylary, düşek örtükleri, düşekler, rahatlaýjylar, düşekler üçin düşekli pollar ýa-da gulakhalkalar üçin amatly.düşek örtükleri we awtoulag pudagy we ş.m. üçin quakkarddan tikilen trikota fabric mata

HYZMATYMYZ

“Jeakar Machinery” hilini kompaniýamyzyň jany hökmünde alýar, biz “öňdebaryjy tehnologiýa, ilki bilen hil, hyzmatdan soň ajaýyp” diýip hasaplaýarys we müşderilere dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümler we ýokary hilli hyzmatlar bermäge hemişe borçlanýarys.

Çäksiz bazarlary döretmekde we dürli innowasiýa önümleri bilen üpjün etmek we ýokary bilimli hünärmenler topary bilen işlemek arkaly Hytaýda we daşary ýurtlarda müşderiler üçin ajaýyp hyzmat bermekde sabyr ederis. Biziň maşynymyz içerki Hytaýda gaty gowy satylýar we has köp satyldy ABŞ, Kanada, Angliýa, Italiýa, Päkistan, Hindistan, Braziliýa we ş.m. ýaly 35 ýurt. Müşderilerimiziň arasynda ýokary abraý gazanýarys, ýokary hilli, bäsdeşlik bahasyna we satuwdan soňky hyzmatyna bagly .Biz ähli müşderiler bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we ajaýyp gelejek üçin öndürijiler.

KERTIFIKAT

Certificate
Certificate