80T Awtomatiki rolikli iýmitlendiriji kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Double Iki nebit silindrleri bir wagtyň özünde işleýär we takyk dört sütünli awtomatiki deňagramlylyk mehanizmi, her basýan ýeriň takyklygynyň 0,1 mm aralygynda gözegçilik edilmegini üpjün edýär.Bu enjamyň ýag silindri, gowy basyş durnuklylygy we çalt hereket tizligi bolan aşýan silindri kabul edýär.

★ Man-maşyn interfeýsi, PLC programmirläp bolýan dolandyryş, awtomatiki iýmitlendiriş mehanizmi, näsazlygy görkezmek maglumatlary, maşynlara hyzmat etmek üçin amatly we iş netijeliligini 80% ýokarlandyrýar.

★ Bu enjam, amaly has ygtybarly etmek üçin howpsuzlyk izolýasiýa örtügi bilen enjamlaşdyrylandyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER HYZMATLARY

Double Iki nebit silindrleri bir wagtyň özünde işleýär we takyk dört sütünli awtomatiki deňagramlylyk mehanizmi, her basýan ýeriň takyklygynyň 0,1 mm aralygynda gözegçilik edilmegini üpjün edýär.Bu enjamyň ýag silindri, gowy basyş durnuklylygy we çalt hereket tizligi bolan aşýan silindri kabul edýär.
★ Man-maşyn interfeýsi, PLC programmirläp bolýan dolandyryş, awtomatiki iýmitlendiriş mehanizmi, näsazlygy görkezmek maglumatlary, maşynlara hyzmat etmek üçin amatly we iş netijeliligini 80% ýokarlandyrýar.
Machine Maşynyň uly iş meýdany we basyşy üçin, maşyn korpusynyň gurluşy ýönekeý, tygşytly we ulanyp boljak kompýuter tarapyndan optimallaşdyrylan iki silindrli dört sütün kabul edýär.Gidrawlik dolandyryş ulgamy, hereketde ygtybarly, uzak ömri we birleşdiriji turbany we syzyş nokadyny azaldýan gidrotehniki zarbada ygtybarly kartrij klapan integral ulgamyny kabul edýär.Garaşsyz elektrik dolandyryş ulgamy, ygtybarly işlemek, içgin hereket we amatly tehniki hyzmat.Düwmäni merkezleşdirilen dolandyryş, sazlamak (inç), ýeke (ýarym awtomat) ýa-da doly awtomatiki üç iş tertibini kabul edýär.Iş basyşy we urgy, işiň talaplaryna laýyklykda görkezilen aralykda sazlanyp bilner.
★ Bu enjam, amaly has ygtybarly etmek üçin howpsuzlyk izolýasiýa örtügi bilen enjamlaşdyrylandyr.
★ Bu enjam awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Material göz astynda saklanandan soň, iýmitlendiriji servo hereketlendirijisi bilen çekilýär we konweýer kemeriniň üsti bilen urulýan ýere iberilýär we basylýar we şekillendirilýär.Wagty gelende iş awtomatiki usulda göterilýär we soňra material iýmitlenýär we taýýar önüm konweýer kemerine iberilýär.Sero hereketlendirijisi iýmitlendirmek üçin ulanylýar, ýokary iýmitleniş takyklygy we çig mal tygşytlaýar.

Esasy Tehniki PARAMETERLER

modeli JK-CPS-80
Iň ýokary kesiş güýji 80T
Iş stolunyň täsirli meýdany 1600 * 800mm
Insulty sazlamak diapazony 20-150mm
Basyş plastinkasyndan iş stoluna çenli aralyk 0-130mm
Motor güýji 7.5 KW
Naprýa .eniýe 380v 3 faza 60hz
Maşynyň agramy (takmynan) 7000KG
Iýmitlendiriş stoly Servo motor bilen doly awtomatiki iýmitlendirmek we boşatmak

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň